Pondělí, 20 března, 2023
- Reklama -aktualne
Home Bydlení Co jsou to geodetické práce?

Co jsou to geodetické práce?

-

Při nové výstavbě i jakékoli úpravě stávajícího objektu se využívají geodetické práce, což je soubor zeměměřických činností. Neobejdeme se bez nich, pokud chceme na svém pozemku měnit hranice, přistavit nebo rekonstruovat dům nebo se svou nemovitost chystáme prodat.

Procesy měření a mapování geografických údajů, jako jsou například poloha, výška nebo tvar povrchu, jsou nazývány geodetické práce. Informace, které se při nich získají, se využívají pro vytváření různých informačních systémů a navigací. Ve stavebnictví se geodetické práce používají primárně k zaměření pozemku, vytyčení hranic polohopisných i výškopisných a vytváření potřebných podkladů pro katastr nemovitostí. Pro mnoho projektů, které vyžadují přesné informace o rozloze a poloze pozemku, je klíčové jeho zaměření. Týká se nejen aktuálního zákresu dle katastru nemovitostí, ale také inženýrských sítí i výškového zaměření. Bez něj by mohly být plány stavby nebo úpravy krajiny nesprávné, Což by se později projevilo na zvýšených nákladech.

Geodet, který tyto práce vykonává, zpracovává například i geometrický plán. Ten potřebujeme pokaždé, když na svém pozemku nebo nemovitosti chceme vytvořit změny, které je nutné zapsat do katastru nemovitostí. Jedná se například o rozdělení pozemků na více parcel, změny hranic pozemku, Zapsání věcného břemene nebo rekonstrukce či přistavení budovy, což změní její obvod. Geometrický plán je tak nedílnou součástí podkladů, které slouží pro provedení zápisu do katastru nemovitostí.

Geodetické práce Praha i kdekoli jinde v republice zajišťují vždy oprávnění geodeti s patřičným vzděláním. S ohledem na různé požadavky i náročnost daných úkolů může vypracování potřebných prací trvat i několik týdnů, záleží vždy na konkrétním zadání a také vytíženosti samotného geodeta.

Mohlo by Vás zajímat

PR článek